Slovensko zálohuje

1. 1. 2022 začína ďalšia fáza úsilia o čistejšie Slovensko, ktorého súčasťou budeme my všetci.

  • Ostáva
  • 0 dní,
  • 0 hodín,
  • 0 minút a
  • 0 sekúnd
Adela Vinczeová, moderátorka

„Už teraz je naša planéta tak zaťažená odpadom, že to najmenej, čo pre ňu môžme urobiť, je nestlačiť fľašu, ale vrátiť ju naspäť.“

Adela Vinczeová,
moderátorka
Sajfa, moderátor a youtuber

„Ani sa nebavme o tom, či krčiť alebo nekrčiť fľaše - zvykneme si, že sa nekrčia a vracajú naspäť a o päť rokov to budeme považovať za samozrejmosť.“

Sajfa,
moderátor a youtuber
Kristína Tormová, herečka

„Samozrejme, že budem zálohovať. Ďakujem za túto možnosť.“

Kristína Tormová,
herečka
Fero Joke, komik

„Separovať odpad som sa naučil od rodičov - pozerali z okna na nás, či to vyhadzujeme do správneho koša. A jasné, že teraz budem zálohované obaly vracať.“

Prečo Slovensko zálohuje

Zavedením zálohového systému sa začne písať nový príbeh o Slovensku. Máme šancu stať sa krajinou bez voľne pohodeného odpadu z PET fliaš a plechoviek. PET fľaše a plechovky nie sú zbytočný odpad! Sú to cenné materiály, ktorých recyklácia má zmysel.

Slovensko sa zaviazalo zvýšiť aktuálne množstvo zberu nápojových obalov zo 60 % na 90 % v roku 2025. Vybralo si zálohový systém, ktorý spája úsilie výrobcov, obchodníkov, spotrebiteľov a štátu v zastúpení Ministerstva životného prostredia SR. Zálohovanie dáva šancu vyzbierať viac materiálu vyššej kvality na recykláciu a jeho opätovné využitie v nových obaloch, znížiť voľne pohodený odpad a šetriť tak prírodné zdroje.

Ako funguje zálohový systém

Pri kúpe nápoja zaplatíme záloh za obal.
Obaly nestláčame. Spolu s vrchnákom ich vrátime na odberné miesto.
Za každý vrátený zálohovaný obal s čitateľným EAN kódom dostaneme záloh naspäť.
Vrátené zálohované obaly sa prevezú do triediaceho centra.
Ďalej obaly putujú na spracovanie k recyklátorovi.
A vyrobia sa z nich nové obaly na nápoje. Znova a znova.

Ako sa môžem zapojiť

Aby ste sa zapojili, stačí po nákupe vrátiť fľašky alebo plechovky na označenom odbernom mieste – v obchode. Bez ohľadu na to, kde ste nápoj kúpili, môžete ho vrátiť na ktoromkoľvek odbernom mieste. Podobne, ako keď v súčasnosti vraciate sklenené fľaše.

Obaly zatiaľ nehromaďte. Záloh sa bude vyplácať iba za obaly, za ktoré záloh zaplatíte. Nápojové obaly budú označené symbolom (Z) a textom „ZÁLOHOVANÉ“. Do obehu sa dostanú po 1. 1. 2022.

Časté otázky

Aké sú výhody zálohového systému?

Zálohovanie je nástroj, ktorý dokáže množstvo vyzbieraných PET fliaš a plechoviek zvýšiť aj na viac ako 90 % a prispieva tiež k zníženiu množstva voľne pohodeného odpadu v prírode.

Čo si treba všímať na PET fľaši a plechovke?

Pri nákupe produktov si treba všímať grafický symbol (Z) umiestnený v blízkosti čiarového (EAN) kódu a text ZÁLOHOVANÉ.

Aká je výška zálohu a prečo?

Výška zálohu je 15 eurocentov rovnako pre PET fľaše aj plechovky. Výška zálohu je určená tak, aby príliš nezaťažila vašu peňaženku a zároveň bola dostatočne motivujúca.

Ako sa budú obaly vracať?

Zálohované obaly odporúčame doma po použití opláchnuť a vrátiť ich na odberné miesto nestlačené, spolu s vrchnákom. Dbajte pri tom na to, aby na nich ostal čitateľný čiarový kód.

Kam treba obaly vrátiť?

Zálohované obaly sa vracajú na označené odberné miesta, kde ich vrátite do označených automatov alebo v prípade ručného zberu pri pokladni.

Kedy dostanem záloh späť?

Po vrátení obalu na odberné miesto. Automat alebo predavačka vám vydá potvrdenku, ktorú vám preplatia v pokladni alebo ju použijete pri nákupe.

Čo sa bude diať s obalmi ďalej?

Obaly sa prepravia do triediaceho centra, kde sa vytriedia podľa materiálu a farby. Následne putujú na recykláciu. Z recyklovaného materiálu sa môžu následne vyrobiť nové PET fľaše a plechovky.

Čo sa stane, ak obal vyhodím do žltej nádoby na triedený zber?

Ak zálohovaný obal vyhodíte do separovaného odpadu, prídete o záloh. Z hľadiska triedenia odpadu to nie je chyba, ale stratí sa tak možnosť výroby rovnakého obalu za menšej spotreby energie.

Čo robiť s plastovými fľašami a plechovkami od jednorazových nápojových obalov bez označenia grafickým symbolom Z a textom ZÁLOHOVANÉ?

Na odbernom mieste v obchode bude možné vrátiť len nestlačené nápojové obaly označené grafickým symbolom Z a textom ZÁLOHOVANÉ. Obaly bez označenia grafickým symbolom Z a textom ZÁLOHOVANÉ je potrebné vyhodiť stlačené do žltej nádoby na triedený zber.

Kto spravuje zálohový systém?

Správca zálohového systému, nezisková organizácia, vytvorená konzorciom 4 subjektov - AVNM, SZVPS, SAMO a ZOSR, ktoré zastupujú výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd, výrobcov piva a zástupcov veľkoobchodu a maloobchodu.

Ako je financovaný zálohový systém?

Systém je financovaný z poplatkov výrobcov, predaja materiálu a z nevyzdvihnutých záloh.

Kto reguluje a kontroluje zálohový systém?

Ministerstvo životného prostredia SR.

Kontakt

Táto stránka sa bude priebežne aktualizovať, aby poskytla všetky dôležité informácie o zálohovom systéme spotrebiteľom.

V prípade doplňujúcich otázok nás kontaktujte na info@spravcazaloh.sk.